وی افزود: آیا دیگران نیز جرات دارند خانه، فرزندان، زندگی خود و حتی افرادی را که اطرافشان حضور دارند، نشان دهند؟ بیایید نشان دهید که بچه‌های من، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های من چگونه زندگی می‌کنند و چند نفر از برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های من بیکار هستند؟ وی با بیان اینکه یکی از فرزندانم مدرک PHD فیزیک خود را با معدل بالای ۱۷ از دانشگاه شریف اخذ کرده و اکنون عضو هیات علمی دانشگاه سهند است، افزود: یکی دیگر از فرزندانم در حال گذراندن پایان‌نامه در مقطع PHD در رشته کنترل برق است که بورسیه خارج بود، ولی اکنون در ایران است. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: دختر من و همسرش با موتور به اداره می‌روند و برمی‌گردند. کدام یک از بچه‌های این افراد با موتور به اداره می‌رود و برمی‌گردد، بعد بروید فرزندان آنها را هم ببینید.

وی افزود: من خیلی راحت حرف‌هایم را می‌زنم و اگر قرار باشد، شیشه‌ای بشکند، آن شیشه برای من نیست. از نظر زندگی، خودم را خوب می‌شناسم. من اگر حرف نزنم و بروم جراحی قلب را ادامه بدهم با همین تعرفه‌ها ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کنم.