به گزارش «ایسنا» وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش افزود: ٧٣٠ هزار افغان را از کل کشور با احترام جمع‌آوری کردیم؛ هزینه حمل و خورد و خوراک و پوشاک اینها بسیار بالاست؛ هر کدام از این اقدامات متوسط سه تا پنج روز طول می‌کشد.وی ادامه داد: در این شرایط که کشور افغانستان خود نمی‌تواند امنیت خود را تامین کند و درگیر مسائل داخلی است، باز هم شاهد ورود مهاجران افغان به کشور هستیم، ما احترام می‌گذاریم، ساماندهی هم می‌کنیم، اما دولت با تمام این مسائل امنیتی و مرزی و اجتماعی درگیر است و برای حل این مسائل تلاش می‌کند. همچنین به گزارش «ایرنا» رحمانی‌فضلی تاکید کرد: مردم انتخاب می‌کنند؛ مردم فرهنگ می‌سازند و هدایت می‌کنند و تا زمانی که فکر کنیم مردم هیچ کاره‌اند، آنها هیچ کاره باقی می‌مانند و کشور رشد نمی‌کند.