وی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز افزود: قبل از نمایندگی مجلس در خیابان نظام آباد تهران یک خانه دو طبقه و یک تک واحدی ۷۰ متری داشتم. خانه دو طبقه را فروختم، ولی یک واحد را نگه داشتم. مجلس می‌خوابم برای آنکه بیشتر خدمت کنم. اگر بروم خانه و برگردم یک ساعت رفت و یک ساعت برگشت زمان می‌برد؛ اما این ۲ ساعت را در مجلس می‌مانم. قاضی‌پور همچنین گفت: مشهد یک آپارتمان دارم. من و بچه‌هایم، برادر و خواهرم در سفر مشهد به آن خانه می‌رویم و هتل اتاق نمی‌گیریم. از قدیم الایام وضع مالی ما خوب بود. ابزار فروشی داشتیم، برای این در تهران خانه داشتیم چون وقتی به تهران می‌آمدیم در منزل خودمان باشیم. قبل از آنکه کارمند بشوم ابزار فروشی را بستم. هرچه ملک در آذربایجان شرقی و تهران داشتم همه را به ارومیه بردم.