اما به عقیده کارشناسان اقتصادی، رئیس جدید بانک مرکزی می‌توانست با انتخاب ابزار مناسب برای نخستین ماموریت رسانه‌ای خود، اثرگذاری بیشتری بر انتظارات عمومی داشته‌ باشد. عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری در شامگاه یکشنبه، از بسته جدید ارزی دولت رونمایی کرد. این نخستین گفت‌وگوی عمومی بیستمین رئیس کل بانک مرکزی پس از استقرار در ساختمان لاجوردی میرداماد بود. همتی با اشاره به برخی متغیرهای اقتصادی و تاکید بر پشتیبانی سیاسی از تصمیم جدید بانک مرکزی با اعتماد به نفس از طرح جدید بانک مرکزی برای نوسان‌زدایی از بازار ارز گفت و در مقابل تکرار چندین باره سوال در رابطه با «نرخ ارز» در بازار ثانویه، به درستی از ارائه نرخ خودداری کرد. اگرچه بسته ارائه شده از سوی دولت لااقل در کوتاه‌مدت بر نرخ‌های مبادله ارز، سکه و طلا در بازار اثرگذار بوده‌ است، اما به عقیده کارشناسان رسانه‌ای انتخاب ابزار ارتباطی کارآتر در نخستین گفت‌وگوی عمومی رئیس کل جدید بانک مرکزی می‌توانست شدت اثر سیاست‌های جدید بانک مرکزی بر انتظارات عمومی را افزایش دهد.

انتخاب یک برنامه تلویزیونی خاص به‌عنوان مجرای گفت‌وگو با مخاطبان اصلی بانک مرکزی ضمن ماهیت انحصاری این انتخاب، امکان طرح زاویه‌دیدهای مختلف به تصمیم اخیر بانک مرکزی را کاهش داده ‌است. چرا که برای مثال یک گفت‌وگوی رسانه‌ای پس از جلسه هیات دولت می‌توانست با ایجاد زمینه برای طرح نظرات و پرسش‌های متفاوت، اثر بیشتری بر معادلات ذهنی و انتظارات بازیگران اقتصادی داشته ‌باشد. این در حالی است که با وجود خدشه‌دار شدن اعتبار بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر و کاهش اقبال و اعتماد عمومی نسبت به صداوسیما (بر مبنای نظرسنجی ایسپا) انتخاب یک برنامه تلویزیونی خاص مقاومت اذهان عمومی را در مقابل اعتماد به برنامه‌های ثبات بخش بانک مرکزی تقلیل داده ‌است. به عقیده کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران مهم‌ترین مساله پیش‌روی بانک مرکزی مدیریت انتظارات عمومی است. بنابراین شاید ایجاد بستر رسانه‌ای برای مطرح شدن بخش بیشتری از ملاحظات عمومی می‌توانست نخستین ماموریت رسانه‌ای رئیس کل جدید بانک مرکزی را موفقیت‌آمیزتر کند.