ترخانی به دیدار با خانواده این فرد اشاره کرد و گفت: قاتل هنوز شناسایی نشده و با بررسی دوربین‌های موجود در محل حادثه و اطلاعات عوامل امنیتی و انتظامی مشغول پیگیری موضوع هستیم. وی ادامه داد: در طول این مدت نیروهای نظامی و انتظامی هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده‌اند و سعی کرده‌اند با خویشتن‌داری افراد حاضر در تجمعات را به آرامش دعوت کنند؛ اما این اتفاق رخ داده و در حال بررسی هستیم تا بدانیم چه کسی اقدام به تیراندازی کرده است. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر آسیب دیدن یک زن و وخامت حال وی اعلام کرد: غیر از جوان ۲۵ ساله‌ای که جان خود را از دست داد مورد دیگری از آسیب دیدن افراد حاضر در تجمعات گزارش نشده است؛ ضمن اینکه چند نفر از ماموران نیز صدمه‌های سطحی و بیشتر از سطحی دیده‌اند که درمان شده یا درمان خواهند شد. همزمان روز گذشته سید‌سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پی انتشار برخی دعوت‌ها در فضای مجازی برای تجمعات غیر‌قانونی گفت: در یک ماه گذشته ده‌ها دعوت تحت عنوان اعتراض به گرانی و وضعیت معیشتی در فضای مجازی و در سطح وسیع منتشر شد که عمده آنها منشأ خارجی داشته است، اما توسط افرادی در داخل و در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است.

به گزارش «ایلنا» سامانى افزود:  براساس بررسی‌های صورت گرفته اگر چه تعدادی از افراد معترض برای بیان مشکلات اقتصادی حضور یافتند، اما عناصر اصلی و محرک عمدتا افرادی هستند که اعتراض آنها مسائل و مشکلات اقتصادی نبوده، بلکه با استفاده از شرایط ایجاد شده در زمینه‌های گرانی و معیشتی به‌دنبال ایجاد آشوب و نهایتا تشدید همان مشکلات معیشتی و نارضایتی هستند. سامانى با اشاره به تدابیر اتخاذ شده و درایت شوراهای تامین و نیروی انتظامی تاکید کرد: نهایت اهتمام براى اینکه اینگونه تجمعات با حداقل تنش و از راه گفت‌وگو کنترل شود به عمل مى‌آید.