به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، درپی گزارش‌های رسیده، صاحب پمپ‌بنزینی مستقر در بزرگراه شهید بابایی با بستن همه پمپ‌های خود و باز گذاشتن تنها یک پمپ بنزین سوپر باعث ایجاد صف طولانی و معطلی شهروندان شد. متصدی پمپ بنزین اعلام می‌کرد که بنزین ندارد. با پیگیری انجام شده و کسب اطلاع از شرکت پالایش و پخش مشخص شد که در این جایگاه به مقدار کافی بنزین یورو۴ وجود دارد اما به دلیل بارگیری دوباره بنزین سوپر فقط اقدام به فروش این نوع بنزین می‌کرد، آنچه از مسوولین مرتبط شنیده شد، این بود که مسوول جایگاه خودسرانه بخش بنزین یورو۴ را تعطیل کرده بود تا جا برای بارگیری مخزن سوپر خود بازکند. به این ترتیب به بهره‌بردار جایگاه تذکر شدید داده شد و جایگاه با تمام ظرفیت فعال شد و تذکر کتبی به مالک نیز داده خواهد شد.