این کتاب پیش‌زمینه‌ای در فرآیند تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران است تا با گزارشی از روندهای کلان و خرد حاکم بر اقتصاد ایران و پیش‌بینی وضعیت آتی، چراغ راهی برای تصمیم‌گیری مدیران باشد. راهنمای اقتصادی برای شرایط امروز شهرداری تهران بیش از پیش ضروری است، چرا که مشکل اصلی شهرداری در سال‌های اخیر چالش تامین منابع درآمدی بوده که بودجه آن در سال‌های اخیر را دچار چالش کرده است. اشتباهات مکرر در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، بدهی این مجموعه را به محدوده ۵۲ هزار میلیارد تومان رسانده است. از این‌رو اقتصاد شهری تهران باید از مالیه مبتنی بر ساخت‌وساز به مالیه مبتنی بر دانش و فناوری‌های نوین حرکت کند تا با تسهیل کسب‌وکار در شهر درآمدزایی کند. کتاب «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷» علاوه بر اینکه حوزه‌های اثرگذار بر برنامه‌ریزی و اقتصاد شهری را مورد واکاوی قرار داده، از جامعیتی برای استفاده تمامی مجموعه‌های اقتصادی فعال در سطح کشور برخوردار است و می‌تواند برای فعالان و دانشجویان اقتصادی مفید واقع شود. کتاب در ۱۹ فصل تهیه شده که در هر فصل، یک مبحث از اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.