این عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه متاسفانه دولت و مجلس تماشاچی شده‌اند، یادآور شد: دولت و مجلس یک اقدام سریع و قاطعی که باید انجام دهند، انجام نمی‌دهند. البته این آقایان سه طرح چندفوریتی برای حل مشکلات دارند؛ ولی طرحی که در درازمدت مشکلات را برطرف کند به غیر از اینی است که مردم گرفتار شام و ناهار خود هستند. علم‌الهدی با بیان اینکه ما حرکت انقلابی از مجلس و دولت می‌خواهیم، عنوان کرد: آنها نباید تماشاچی وضع مردم باشند که مردم شب بخوابند و صبح ببینند آب خوردن‌شان دو برابر شده است. مردم در برابر یک عده زالوصفت که سبد کالا را بر محور طلا قرار داده‌اند، پرپر می‌شوند. وی اضافه کرد: وقتی اینها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیایید؛ نه آن‌جور که جاسوس‌های آمریکایی با فراخوان می‌خواهند از این فرصت استفاده کرده و شما را در برابر نظام قرار دهند. این نظام بر خون بچه‌های شما بنیان شده است. عده‌ای فرصت‌طلب هم فکر می‌کنند موجی برای بازگشت به قدرت برای آنها بلند شده در حالی که مقداری از این نابسامانی ریشه در مدیریت نابکارانه خود آنها دارد.