او که از کلمبو عازم سنگاپور است تا در پنجاه‌ویکمین اجلاس وزرای خارجه اتحادیه آسه‌آن شرکت کند، در این باره افزود: «برای امضای پیمان مودت ایران با اتحادیه آ‌سه‌آن و ملاقات با دوستان بیشتری عازم سنگاپور هستم.» اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که بیشتر با نام اختصاری آسه‌آن شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آسیای جنوب شرقی است.