برخورد با شایعه‌پراکنی درباره توزیع بنزین

همچنین در جلسه علنی دیروز مجلس علی ادیانی‌راد، نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با اشاره به شایعه‌پراکنی نسبت به توزیع بنزین در جایگاه‌های عرضه بنزین در استان‌های شمالی گفت: مردم انتظار ندارند مجلس نسبت به التهابات کشور، تماشاچی باشد. نظارت مجلس بر مهار التهابات مصنوعی که ریشه در سوء‌مدیریت‌ها دارد، تاثیرگذار است. ادیانی افزود: این شایعه‌پراکنی و جنگ روانی در حوزه بنزین در استان مازندران را شاهدیم، دستگاه‌های امنیتی باید با شدت به این موضوع واکنش نشان داده و اجازه ندهد در فضای مجازی جو منفی شکل بگیرد.