نوسان شهری تورم

برای کل خانوارهای شهری کشور، عدد شاخص کل در ماه گذشته به ۴/ ۱۲۱ واحد رسید که نشان از تورم ماهانه ۶/ ۴ درصد داشت. اما تفاوت تورم ماهانه در نقاط شهری کشور قابل توجه بود. در اولین ماه تابستان، فاصله بدترین تورم تا بهترین تورم در بین استان‌های کشور به ۶ درصد رسید. نکته جالب‌تر اینکه ابتدا و انتهای جدول تورمی استان‌ها را دو استان بزرگ به خود اختصاص داده‌اند؛ استان تهران دارای شدیدترین تورم ماهانه در مناطق شهری به نرخ ۶/ ۷ درصد و استان خراسان رضوی دارای کمترین نرخ تورم با ۶/ ۱ درصد بود. در واقع ساکنان مناطق شهری استان تهران به‌طور متوسط ۳ درصد بیشتر از میانگین کل کشور برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» در تیرماه نسبت به خرداد ماه هزینه کرده‌اند. در استان تهران رشد قیمت‌ها در کالاهای غیرخوراکی موجب تورم بالا شده است. در پرجمعیت‌ترین استان کشور تورم ماهانه کالاهای خوراکی تنها ۴/ ۲ درصد بوده، در حالی که تورم ماهانه برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نزدیک به ۹ درصد ثبت شده است. اما برای نوسان سالانه قیمت‌ها، باید وضعیت تورم نقطه به نقطه بررسی شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه برای خانوارهای شهری کل کشور، معادل ۸/ ۱۳ درصد بوده است. اما این نرخ در استان‌های کشور وضعیت متفاوتی داشته است. استان تهران در نوسان نقطه به نقطه نیز سردمدار بوده و نرخ ۴/ ۱۷ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که در آن طرف گود، استان اردبیل نوسان نقطه به نقطه ۲/ ۹ درصدی را در تیر ماه پشت سر گذاشته است. با این حساب، ساکنین مناطق شهری استان اردبیل در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور، افزایش قیمت‌ها را حس کرده‌اند.

وضعیت مساعد در روستاهای سیستان

تورم ماهانه کل کشور در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری کمتر و ۲/ ۳ درصد بوده است. اما الگوی تورم ماهانه در استان‌های کشور در مورد مناطق روستایی نیز صدق کرده است. استان تهران در مناطق روستایی نیز در ماه گذشته تورم بالایی را تجربه کرده و بیشترین تورم ماهانه را به نام خود ثبت کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مناطق روستایی در این استان ۶/ ۶ درصد بوده که ۳ درصد بالاتر از میانگین کل کشور است. در نتیجه ساکنین مناطق روستایی استان تهران نیز همچون مناطق شهری، افزایش قیمت‌ها را حدود ۳ درصد بیشتر از میانگین کل کشور در ماه گذشته تجربه کرده‌اند. در مقابل بهترین وضعیت تورم استانی نیز متعلق به استان خراسان رضوی است. در این استان، شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه گذشته ۱/ ۱ درصد رشد کرده است. اگر در مقیاس سالانه نیز وضعیت بررسی شود، بیشترین تورم نقطه به نقطه متعلق به استان تهران است. در این استان نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۱۷ درصد در مناطق روستایی بوده است. در مقابل بهترین وضعیت شاخص نقطه به نقطه در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده که معادل ۵/ ۸ درصد بوده است.

 

06-02