معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه مدیرانی که در صحنه خدمت حاضر هستند، تمام تلاش خود را برای کمک به هماهنگی بیشتر در دولت انجام داده‌اند، افزود: مانعی برای تغییرات یا اصلاحات در کابینه وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه تغییر رئیس بانک مرکزی به علت مساله بازار ارز در اولویت قرار داشت، گفت: دوران مدیریت ریاست بانک مرکزی به اتمام رسیده بود و بهترین فرصت برای این تغییر بود؛ بنابراین اگر تغییرات دیگری در جهت مسائل کشور وجود داشته باشد قطعا صورت خواهد گرفت.

نظر ناطق نوری در مورد تغییر در کابینه

همچنین علی‌اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییرات احتمالی در ترکیب کابینه دوازدهم در پاسخ به این سوال که آیا تغییر در مدیران را به نفع انسجام ملی می‌دانید یا خیر به سایت جماران گفت:تغییر در مدیران و ترمیم کابینه در شرایط خاص اینچنینی می‌تواند اثر روانی و اجتماعی داشته باشد و به جامعه آرامش دهد.