روح الله بابایی با اشاره به اظهارات رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)مبنی بر اینکه میزان پشت نوبتی‌های این نهاد نسبت به گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: به گفته رئیس کمیته امداد امام (ره) به دلایلی چون افزایش مشکلات اقتصادی و عدم تامین مایحتاج روزانه افراد میزان پشت نوبتی‌ها و افراد خواهان ورود به کمیته امداد برای دریافت کمک به دوبرابر افزایش پیدا کرده است؛ اما تمایل به استفاده از کمک‌های کمیته امداد به دلیل افزایش مستمری‌ها دلیل قابل قبولی نیست. نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه متاسفانه برخی درتامین نیازهای اولیه زندگی خود دچار مشکل بوده و نمی‌توانند امرار معاش کنند، افزود: به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی تعداد متقاضیان برای استفاده از کمک‌های کمیته امداد دو برابرافزایش پیدا کرده است، درحال حاضر تنها نهادی که می‌تواند به مددجویان کمک کند، کمیته امداد و بهزیستی است که این دستگاه‌ها هم به‌دلیل نبود اعتبارات کافی درارائه خدمات به مددجویان دچار مشکل هستند.