برخی از این افراد بعد از گفت‌وگو با جهانگیری، دیداری نیز با روحانی داشته‌اند. این دیدارها اما بعضا نتیجه نداشته است. مصداقش گفت‌وگوهای طیب‌نیا و روحانی است که گویا فعلا و تا اینجای کار هرچه جهانگیری رشته بود را پنبه کرد. هنور مشخص نیست که طیب‌نیا به‌عنوان جایگزین کرباسیان به دولت دعوت شده یا به‌عنوان جایگزین نوبخت در سازمان برنامه و بودجه؛ شاید هم در صدر کمیته‌ای قرار بگیرد که می‌گویند قرار است سکاندار اقتصاد کشور شود. در ادامه این گزارش با بیان اینکه تعداد تغییرات در دولت به ۵ مورد خواهد رسید، از تغییر علی ربیعی، محمدباقر نوبخت، مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت و محمد شریعتمداری و کرباسیان به‌عنوان تغییرات احتمالی دولت یادشده است.در خبری دیگر قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس در گفت‌وگوبا «ایلنا» گفته است روحانی با طیب‌نیا در مورد پذیرش مدیریت سازمان برنامه‌و بودجه صحبت‌ کرده ‌است؛ اما طیب‌نیا شرط و شروطی دارد.