ابراز همدردی ایران با دولت و مردم لائوس

همزمان، سخنگوی وزارت‌خارجه از وقوع حادثه دلخراش شکستن سد در لائوس که منجر به کشته و مفقود شدن صدها شهروند این کشور شد، ابراز تاسف کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه در پیام خود با دولت و مردم لائوس و خانواده بازماندگان این حادثه ناگوار ابراز همدردی کرد.