به گزارش «ایلنا» این عضو فراکسیون امید ابراز کرد: منشا بسیاری از مفاسد و تبعیض‌ها، جلوگیری یا کم‌اثر کردن رای مردم است. جامعه ایران، جامعه‌ای با با سلایق گوناگون در سطوح مختلف است، بی‌اعتنایی به این تنوع و تکثر و نادیده گرفتن تسامح و تساهل از جمله مهم‌ترین عوامل خشم و نارضایتی مردم است. او با بیان اینکه نتیجه محدودیت فضای تنفس سیاسی و استفاده نکردن از ظرفیت شهروندان با کفایت، کاهش اعتماد بوده است، گفت: بازسازی نظام قضایی، زدودن لایه‌های فساد، جلوگیری از قانون‌گریزی، قانون‌ستیزی و سیاست‌زدگی و شفافیت در اطلاع‌رسانی به‌جای تشکیل ستادهای عریض و طویل وامانده، از دیگر راهکارهای برون‌رفت از مشکلات است.