به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: در جلسه روز یکشنبه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، موضوع انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مطرح و در نهایت مقرر شد این فهرست مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شود.

مهدی کسرایی‌پور با بیان این موضوع که تاکنون در دو مرحله فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی از طریق وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شده است افزود: بانک مرکزی صرفا براساس ثبت‌سفارش‌های انجام شده و تایید دستگاه‌های متولی نسبت به تخصیص ارز و متناسب با اولویت مربوطه به تامین ارز موردنیاز اقدام می‌کند و درخصوص نام و حوزه فعالیت شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه‌بندی آن دخالتی ندارد. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام آمادگی این بانک برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی درخصوص انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز رسمی گفت: بانک مرکزی تاکنون در چارچوب قانون با دستگاه‌های متولی به‌منظور  انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی و تقاضای نهادهای نظارتی به‌منظور ارائه اطلاعات موردنیاز همکاری لازم را به عمل آورده است.