در حالی که می‌توان با توسعه زیرساخت‌های پاک در کنار فرهنگ‌‌سازی، مردم را تشویق به استفاده از دوچرخه و پیاده روی کرد تا دیگر نیازی به استفاده از حمل و نقل موتوری نداشته باشند.او افزود: نمی‌توان گفت که کلان‌شهرها و خصوصا تهران به سمت‌ مد حمل ونقلی دوچرخه حرکت کنند، چون آلودگی‌های هوا، آلودگی صوتی، تردد زیاد خودرو و مسافت‌های طولانی این امکان را فراهم نمی‌کند که شهروندان از این مد حمل‌و‌نقلی به‌عنوان مد جایگزین استفاده‌ کنند. اما این مد برای شهرهای کوچک موثر خواهد بود.مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: در مطالعاتی که در زمینه حوزه‌ حمل و نقل کشورهای پیشرفته و بررسی تعداد شهرهایی که سیستم حمل ونقل ریلی دارند انجام شد، این نتیجه به دست‌آمد که در کشورهای پیشرفته هم تنها چند شهرشان مترو داشته و باقی شهرها از مدهای دیگری استفاده می‌کنند و ایران جزو معدود کشورهایی است که ۹ شهر آن قطار شهری دارد.