رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه سرمازدگی درختان هنگام شکوفه‌دهی و تاثیر افزایش قیمت ارز روی برخی از میوه‌ها موجب گرانی میوه شده است، افزود: هنگامی که برخی از میوه‌ها به دلیل سرمازدگی در بازار وجود ندارد باید با میوه‌های دیگر جبران شود که با توجه به افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایشی می‌شود.وی با بیان اینکه موضوع احتکار برای میوه در فصل تابستان وجود ندارد، گفت: مشکل اصلی به دلیل کمبود میوه است که به وجود آمده است. کارگر ادامه داد: برخی از میوه‌ها به دلیل سرما از بین رفتند، از طرفی برخی میوه‌هایی که وجود دارند به دلایل شرایطی که برای آنها به وجود آمده، مدت زمان ماندگاری‌شان کاهش یافته و زود فاسد می‌شود و تمام این موارد موجب افزایش قیمت شده است.رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره قیمت‌گذاری میوه گفت: کلا قیمت میوه حالت شناور دارد و با توجه به عرضه و تقاضا در میادین تعیین می‌شود. وی در پایان افزود: با توجه به شرایط موجود خانوار‌ها و فروشندگان کمی مدیریت کنند تا از این وضعیت خارج شویم.