در واقع با سلبریتی‌هایی مواجهیم که قرارداد فیلم و بازی می‌بندند، اما عمده درآمد آنها تحت‌الشعاع پست‌های اینستاگرامی است.عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی افزود: در ایران در حوزه تخصصی فناوری، پست های وزیر ارتباطات جزو ۵ نفر اول پربازدید است. سلبریتی‌هایی در این حوزه تخصصی داریم که از وزیر پرمخاطب‌ترند.وی با بیان اینکه سلبریتی‌ها در ایران از ۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان می‌گیرند و در اینستاگرام پست می‌گذارند و این مبلغ برای تلگرام ۱۰ میلیون است، گفت: اکنون جایگزین‌های رسانه‌های متداول کارکردهای خود را دارند و با افرادی روبه‌رو هستیم که صرفا بلندگو هستند بدون آنکه فکری پشت  اظهارات  همه آنها باشد.ناظمی افزود: در این میان برای روابط عمومی‌ها راهبرد اول شناسایی بازیگران کلیدی و جذب آنهاست. تغییر از متن به تصویر راهبرد دوم است. تصویر و ویدئو اکنون اثرگذارتر است. راهبرد سوم این است که نمی‌توان در مقابل بسیاری مسائل بی‌تفاوت بود و سکوت حاوی پیام تایید است و دیگر تاکتیک خوبی نیست. راهبرد چهارم نیز ارائه پیام ضمنی به جای پیام صریح است.