محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از دستگیرشدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیرا منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش‌ها همکاری و مسوولیت داشته است. معاون اول قوه‌قضائیه گفت: درخصوص دلالان ارزی و افرادی که دستگیر شده‌اند برخی در حال بازداشت هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند؛‌اما تعدادی در پنج، شش روز اخیر بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آنها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف‌کننده رسیده است یا با واسطه و دلال‌ها به خارج از کشور رفته است؟ وی همچنین از بازداشت فردی در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) در همین ارتباط خبر داد.