طرح تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی

ازسوی دیگر به گزارش الف، طرح تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی به علت نوسات شدید ارزی و همچنین چگونگی تبادلات ارزی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. این طرح در رابطه با مسائل مرتبط با کم و کیف مدیریت منابع ارزی و تخصیص‌های داده شده، همچنین مصارفی که برای آنها انجام گرفته،‌ کلید خورده است. همچنین از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص می‌توان به میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و سهم سامانه نیما در اینها، چگونگی تبادلات ارزی و میزان آنها و افرادی که تبادلات از طریق آنها صورت گرفته است،‌ می‌توان اشاره کرد. از دیگر موارد اشاره شده این طرح اختلافات آماری بین دستگاه‌های مختلف در بحث ارز است که قرار است طی این تحقیق و تفحص به آن پرداخته شود.

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی

در خبری دیگر ۷۸ نماینده مجلس طرحی را امضا کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی آن، مجازات قضات متخلف تشدید شده و هر نوع تخفیف مجازات برای این افراد ممنوع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعریزات حکومتی» در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این طرح مجازات‌های قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات را برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی را ممنوع می‌کند.