به گفته ماکر، در روزهای گذشته مقاماتی از دولت لندن برای بررسی و حفظ این ساختمان به تهران آمدند و با شهرداری در مورد مرمت این ساختمان‌ها برای استفاده بهتر صحبت کردند. سفیر بریتانیا در تهران همچنین از تشکیل یک کمیته با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی هم خبر داد و گفت: همزمان برای حفظ محیط‌زیست یک کمیته در این سفارت تشکیل دادیم که هدف آن استفاده کمتر از پلاستیک و صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی برای همراهی با مردم تهران برای مصرف بهینه است.