فریدون جعفری درباره پیگیری‌های این وزارتخانه برای حقوق دانشجویان ستاره‌دار اظهار کرد: نشست‌های متعددی برای حل مشکل این دانشجویان برگزار شده است. همچنین وزیر علوم کمیته‌ای درباره پیگیری وضعیت آنان با حضور معاون حقوقی وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارتخانه تشکیل داده است و همه دانشجویان ستاره‌دار شناسایی شده‌اند. جعفری اضافه کرد: وضعیت عده‌ای از دانشجویان هم که قبل از سال ۱۳۹۲ ستاره‌دار شده بودند، با دستور رئیس‌جمهوری پیگیری شد و تا جایی که اطلاع دارم، مشکل همه دانشجویان ستاره‌دار حل شده و تنها یک یا دو نفر از آنان باقی مانده است که مشکل اینها هم در حال برطرف شدن است. وی اظهار کرد: پیگیری حقوق سایر دانشجویان ستاره‌داری که از دوره‌های قبل ستاره‌دار شده‌اند، مشکل است؛ زیرا شناسایی این افراد اقدام آسانی نیست و برخی از آنان حتی پیگیر حق و حقوق خود هم نیستند.