سیاه‌نمایی‌ها به تمام نظام آسیب وارد می‌کند

محمود علوی همچنین روز گذشته در نشست شورای اداری استان زنجان، با اشاره به نارآمی‌های دی‌ماه سال گذشته گفت: پیام دی‌ماه ۹۶ را خودمان به خودمان دادیم نه دشمن. به گزارش «ایرنا» وزیر اطلاعات بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی و یأس‌آفرینی در جامعه تاکید کرد و گفت: سیاه‌نمایی‌هایی که از تریبون‌های مختلف پی گرفته می‌شد به حوادث دی‌ماه ۹۶ منجر شد. وی تاکید کرد: سیاه‌نمایی‌ها به جای اینکه بخشی از نظام را به زانو درآورد، به تمام نظام آسیب وارد می‌کند. وزیر اطلاعات همچنین گفت: طی یک سال گذشته در نتیجه پیگیری موارد فساد اقتصادی در کشور، ۲۱ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین به گزارش «ایلنا» وی ازهلاکت یکی از سر‌تیم‌های قاچاق مواد مخدر در کشور خبر داد.