وی با بیان اینکه برنامه‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی تغییر نکرده است،‌ از رئیس اتاق بازرگانی خواست تا با توجه به سیاست‌های کلان نظام، جلساتی را با فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برگزار کرده و به‌دنبال راهکارهایی برای کمک به دولت در مقطع فعلی باشند. وی با بیان اینکه ما به توانمندی مدیران کشور برای عبور از شرایط پیش رو اطمینان داریم،‌ خاطرنشان کرد: وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی باید خود را فرمانده حوزه مسوولیتی خود بدانند و با اختیار کامل تصمیمات لازم را برای پیشبرد امور در مقطع فعلی اتخاذ کنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه محدودیتی در تفویض اختیار به وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، افزود: اداره کشور و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای تصمیم‌گیری لازم دارند به دولت اعلام کنند تا دولت این اختیارات را به آنها تفویض کند البته تنها شرطی که در این زمینه وجود دارد این است که باید مراقبت کافی صورت گیرد تا در این زمینه سوء‌استفاده رخ ندهد و فسادی شکل نگیرد.