به گزارش  روابط عمومی شرکت مزبور، تامین برق پایدار در شرایط فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نسبت به قطع برق اداره‌ها و ارگان‌هایی که مدیریت مصرف بهینه را رعایت نکنند، اقدام خواهد شد. قطع برق ۳۰ مرکز یاد شده بر اساس گزارش دریافتی از کمیته ویژه کنترل و ممیزی مصارف برق اداره‌ها که از ۱۱ بانک و ساختمان‌های اداری پایتخت ارزیابی ویژه به عمل آوردند در چارچوب رعایت نکردن بخشنامه استانداری و بد مصرفی قطع شد. کمیته ویژه کنترل و ممیزی مصارف برق اداره‌ها در قالب برنامه نظارت بر ارزیابی دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر کاهش مصرف انرژی و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه استانداری تهران مبنی بر قطع سیستم‌های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰ و رعایت مصرف بهینه برق از ابتدای پیک، به‌صورت سرزده به اداره‌های مختلف مراجعه می‌کنند.چگونگی نحوه مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف توسط عوامل کمیته پایش و ارزیابی و نتایج به مقام‌های ذی‌ربط منعکس و در صورت انطباق نداشتن با دستورالعمل‌های اجرایی نسبت به قطع برق اقدام خواهد شد.«کامبیز ناظریان» معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پیش از این در این زمینه گفته‌بود: با توجه به وظیفه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درخصوص کنترل پایش مصرف انرژی، این شرکت در چارچوب نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مربوطه با اعزام ۲۵۰ اکیپ فنی و مهندسی به سازمان‌ها و اداره‌های شهر تهران نسبت به ارزیابی و پایش مصرف انرژی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد.