عبدالله‌پور افزود: مع‌الوصف چون معتقدم موکل بی‌گناه بوده و در رأی دادگاه به دلایل ما توجه نشده است و برای اثبات بی‌گناهی موکل، دوباره درخواست اعاده دادرسی می‌دهیم و از همه راه‌های حقوقی و قضایی برای اثبات بی‌گناهی استفاده می‌کنیم.

پرونده سرکرده عرفان حلقه  در دیوان‌عالی کشور

در خبری دیگر سید‌محمود علیزاده طباطبایی، وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری سرکرده گروه موسوم به «عرفان حلقه» گفت که پرونده موکلش برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی به دیوان‌عالی کشور می‌رود. به گزارش «ایرنا» این وکیل دادگستری با بیان اینکه موکلش از بند دو الف به زندان تهران بزرگ منتقل شده است، افزود: با توجه به اینکه اتهام موکلم، افساد‌فی‌الارض است، رسیدگی به آن در مرحله تجدید نظرخواهی، در صلاحیت دیوان‌عالی کشور قرار دارد.