محمدحسن زدا توضیح داد: رد کلیات طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی» در صحن مجلس شورای اسلامی اقدام خوبی بود اما در کار نمایندگان مجلس مانده‌ایم؛ چراکه طرحی که دو فوریت آن تصویب شد و بعد از لحاظ ضرورت بررسی با رای نمایندگان از ردیف ۱۶ به ردیف یک آمد؛ به یک باره کلیاتش توسط همین نماینده‌ها رد شد. وی افزود: اگر تا این میزان موضوع حساس بود که آن را دو فوریتی و ردیف برررسی آن را اولویت‌دار کنند، چرا آمدند و کلیات آن را رد کردند؟! منتظر هستیم تا ببینیم اقدام بعدی مجلس چیست تا بتوانیم کمک کنیم.