وی افزود: تعداد پرونده‌های ارجاعی به هیات انتظامی بانک‌ها و محاکم قضایی در این دوره نشان‌دهنده عزم جدی اینجانب و همکارانم در برخورد با تخلف و فساد بوده است. این تخلفات در گذشته هم بوده است ولی کمتر مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند؛ بنده بارها تاکید کردم با متخلفان در این پرونده‌ها و تضییع‌کنندگان حقوق مردم به هیچ وجه مسامحه‌ای صورت نگیرد و با قاطعیت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند. سیف اشاره کرد: با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، متوجه می‌شویم که قطعا رانت‌خواران و قانون‌شکنانی که با جدیت و قاطعیت بانک مرکزی مواجه شده‌اند، از این شرایط راضی نبودند و نیستند، بنابراین سعی می‌کنند تمام مسیرهای ممکن را بیازمایند تا شاید راهی بیابند و به مقصود خود برسند؛ البته ما هم عزم راسخ داریم که تا آخرین لحظه به حول و قوه الهی و بدون ترس و نگرانی بایستیم و مسیر درست خودمان را پیش ببریم.