به گزارش «ایرنا» وی گفت: در حین اجرای حکم توسط ماموران انتظامی، تعدادی از افراد آن روستا نسبت به اجرای حکم معترض و ضمن تمرد و تعدی نسبت به ماموران، اقدام به سنگ پرانی به سمت آنان و ایجاد درگیری کردند. در این خصوص ماموران انتظامی پس از اخطارهای فراوان مبنی‌بر متفرق شدن جمعیت، اقدام به تیراندازی هوایی با سلاح ساچمه زنی کردند که در این میان یک نفر از متمردین به هویت «الف- الف» از ناحیه گردن مجروح و به بیمارستان انتقال داده شد که در بیمارستان فوت کرد.