هیات‌وزیران در جلسه روزگذشته به ریاست رئیس‌جمهور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال اقدام کند.

بررسی کلیات طرح نظام رسانه‌های نوین کشور

همچنین به گزارش «ایسنا» در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، کلیات طرح نظام رسانه‌های نوین به‌منظور شکوفایی و رفع آسیب‌های موجود و نیز تهیه طرح ترسیم نقشه راه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.