وی افزود: به همین منظور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۴ فصل و ۱۱۹ ماده تقدیم مجلس شد اما به‌دلیل همزمان شدن این لایحه با دیگر لوایح در مجلس، هنوز کمیسیون اقتصادی این لایحه را بررسی نکرده است.قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال‌جاری کمیسیون اقتصادی باید این لایحه را در دستور کار قرار می‌داد، گفت: امیدواریم هرچه زودتر لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی بررسی و در صحن علنی به تصویب برسد.براساس این گزارش، در دولت دهم دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی تدوین شد، اما به‌دلیل برخورد با مسائل تحریم، پیگیری این لوایح از دستور کار دولت خارج شد. این لوایح به دولت یازدهم رسید اما در دولت یازدهم هم این لوایح به مجلس ارسال نشد. تا اینکه این دو لایحه بانکی سال گذشته در قالب اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد و در انتظار نظر نمایندگان برای بررسی و تصویب است.