او با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان پوشاک تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز برای تهیه مواد اولیه وارداتی و خرج کار با مشکلاتی مواجه هستیم، اما تلاش‌هایی برای برطرف کردن این موضوع صورت گرفته است تا بتوانیم در کنار بازار‌های داخلی صادرات نیز داشته باشیم.شیرازی با اشاره به ممنوعیت ورود برخی برند‌ها به بازار داخل تاکید کرد: وزارت صمت دستورالعملی برای ممنوعیت واردات برخی برند‌ها را داشت که با توجه به توانایی تولیدکنندگان داخلی نیاز به تولیدات خارجی در کشور نیست و شرکت‌های خارجی که مجوز فعالیت واردات دارند با هدف تولید در بازار پوشاک کشور فعالیت می‌کنند.شیرازی با بیان اینکه مردم برای حمایت از تولیدات داخلی باید توقع خود را پایین بیاورند و بیشتر حمایت کنند، بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی تمام تلاش خود را برای ارائه پوشاک با قیمت و کیفیت مناسب انجام می‌دهند و در این میان مردم باید در جهت حمایت از تولیدات داخلی توقع خود را پایین بیاورند تا صنعت پوشاک در کشور رشد کند.