منصور غلامی در توضیح اینکه فاکتورهایی که موجب خالی ماندن صندلی‌های یک دانشگاه می‌شوند، گفت: متقاضیان در انتخاب دانشگاه و رشته ابتدا جایگاه دانشگاه‌ها، قرار گرفتن در شهرهای بزرگ، داشتن امکانات و رفاهیات بیشتر را در نظر می‌گیرند و در ادامه انتخاب‌ها به سمت شهرهای کوچک و دانشگاه‌هایی به غیر‌از دانشگاه‌های دولتی می‌روند، بنابراین صندلی‌های خالی بیشتر مربوط به شعب دانشگاه‌های غیردولتی، شعب دانشگاه‌های پیام‌نور و دانشگاه‌های دولتی کوچک است نه دانشگاه‌هایی که متقاضی بالایی دارند.

اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار روی میز دادستانی

همچنین وزیر علوم در گفت‌وگو با «ایسنا» در واکنش به اظهارنظر اخیر دادستان تهران درخصوص عدم‌انتقال اسامی دانشجویان بازداشتی از سوی وزارت علوم به دادستانی، اظهار کرد: در حال حاضر اسامی تمامی دانشجویانی که در بازداشت بودند و پرونده دارند؛ چه دانشجویانی که درخصوص آنها رای صادر شده است و چه کسانی که هنوز رایی در مورد آنها صادر نشده، ازسوی همکاران وزارت علوم در اختیار دادستانی قرار گرفته است.