او بیان کرد: من از سردار سلیمانی به خاطر آن نامه گرمی که برای رئیس‌جمهور نوشتند، تشکر می‌کنم؛ این امر برای انسجام کشور موثر است؛ چرا که دشمن می‌ترسد و حساب می‌کند که کشور یک محور دارد و این یک مساله اساسی و نقلی و عقلی است. آیت‌الله امامی کاشانی در ادامه، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با مفسدان مالی اظهار کرد: با خطاکاران باید با شدت برخورد کرد. او با اشاره به ضرورت اتخاذ برنامه‌ای تهاجمی در جنگ اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمن گفت: قوه قضائیه و ریاست محترم این قوه و مجلس و دولت همه توجه دارند که باید یک برنامه‌ریزی تهاجمی وجود داشته باشد. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم. هجوم بر ما آورده‌اند و ما نیز باید تهاجم داشته باشیم و کشور به برنامه تهاجمی نیاز دارد.خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به معضل ازدیاد نقدینگی در کشور تصریح کرد: نقدینگی دست مردم زیاد است. این نقدینگی را باید به سمت تولید هدایت کرد. باید راه تولید را باز کرد. این وظیفه‌ای است هم برای دولت و هم برای قانون‌گذار که این ثروت در مملکت رها نباشد و به سمت تولید برود که زمینه اشتغال‌زایی نیز باشد.