نفیو افزود: «من فکر می‌کنم تاثیر تا حدی کاهش خواهد یافت و توانایی آمریکا برای اجرای تحریم‌ها و بستن نقاط گریز ایران کمتر خواهد بود. تحریم‌ها اعمال می‌شوند تا با توجه به مرکزیت ایالات‌متحده در امور مالی و بازرگانی بین‌المللی به ایران آسیب بزنند.»

او ادامه داد: «در مورد روش دوم من فکر می‌کنم که حتی اگر تحریم‌های آمریکا بتواند هزینه‌هایی بر ایران تحمیل کند، من تمایلی فراتر از آنچه ایران متعهد شده در قالب برجام انجام دهد، نمی‌بینم. با این معیار من فکر می‌کنم تحریم‌ها در پاسخگویی به مطالبات دولت ایالات‌متحده آمریکا ناکارآمد خواهند بود.» محقق دانشگاه کلمبیا در پاسخ به این سوال که با اراده آمریکا برای بازگرداندن یکجانبه تحریم‌ها و مجازات شرکت‌های اروپایی در صورت همکاری با ایران، آیا برجام دیگر می‌تواند اهداف ایران را برآورده کند، افزود: «من موافقم. برجام اگر باعث کاهش یا حذف تحریم‌ها نشود اهداف ایران را برآورده نخواهد کرد.»

ریچارد نفیو در پاسخ به این سوال که آمریکا اعلام کرد دیگر کشورها باید واردات نفت از ایران را تا ماه نوامبر قطع کنند. اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند آیا به نظر شما در برجام خواهد ماند، ابراز کرد: «نه. فروش نفت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصاد ایران است. من فکر نمی‌کنم رهبران ایران در برجام با این شرایط بین‌المللی و مفاد توافق‌نامه بمانند.» نفیو در پاسخ به این سوال که براساس تحول جدید در برجام پیش‌بینی شما در مورد این توافق چیست، ابراز کرد: «من از مدت‌ها پیش تردید داشتم برجام با ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به قوت خود باقی بماند. من هیچ دلیلی برای خوش‌بینی درحال‌حاضر نمی‌بینم.»