به گزارش انتخاب، او در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: برخی از مدیران دولت عنوان کرده‌اند که ما مدیر زمان بحران نیستیم؛ بلکه مدیر زمان عادی هستیم. به‌نظر من آقای روحانی نباید یک روز هم‌چنین مدیرانی را در دولت نگه دارد و اجازه بدهد دولت را ترک کنند. همچنین به گزارش جماران، باهنر با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور گفت: هنگامی که این ناآرامی‌ها اتفاق افتاد ما به همراه عده‌ای از همکاران به تحلیل ریشه‌های این ناآرامی‌ها پرداختیم. نکته جالب این بود که در تحلیل‌های ما مشخص شد که از دی‌ماه سال۹۵ تا دی‌ماه سال۹۶ تریبون‌های رسمی نظام به شکل‌های مختلف ناکارآمدی و ناامیدی را در بین مردم تزریق کرده‌اند و همین مساله در ناآرام کردن فضای جامعه نقش داشته است.