تکذیب مذاکره محرمانه روانچی

در خبری دیگر یک منبع آگاه در دفتر رئیس‌جمهور خبر یکی از رسانه‌ها درخصوص مذاکره محرمانه دکتر تخت‌روانچی با مقامات آمریکایی را تکذیب کرد.