به عبارت دیگر در یک سال منتهی به تاریخ مذکور قیمت مرغ روندی کاهشی را تجربه کرده است. علاوه براین بررسی گروه میوه‌های تازه نشان می‌دهد تورم ماهانه این گروه منفی ۲/ ۱۶ درصد بوده که می‌توان نتیجه گرفت با شروع تابستان و عرضه بیشتر میوه‌ها، از قیمت میوه‌های نوبرانه نیز کاسته شده است.  گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته نخست تیرماه از میان ۱۱ گروه خوراکی مورد بررسی، ۷ گروه تورم مثبت و ۴ گروه تورم منفی ثبت کرده‌اند. از میان ۷ گروه با تورم مثبت، دو گروه سبزی‌های تازه و گوشت قرمز تورم هفتگی مثبت بالای یک درصد داشته‌اند. براساس این گزارش گوشت قرمز در بازه زمانی یک هفته ۳/ ۲ درصد و سبزی‌های تازه ۸/ ۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در گروه گوشت، هرکیلو گوشت گوسفند با استخوان به قیمت ۵۶ هزار تومان و هر کیلو گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان به قیمت ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.

در گروه سبزی‌های تازه نیز همه اقلام گروه به‌جز گوجه‌فرنگی و سبزی‌های برگی که تورم منفی ۷/ ۳ درصد و منفی ۲/ ۱ درصد داشته‌اند با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. در واقع در این گروه ۶ قلم کالا از ۸ کالا، تورم مثبت بین ۲ درصد تا ۹/ ۳۳ درصد را ثبت کرده‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی کدو سبز با تورم هفتگی ۹/ ۳۳ درصد به‌طور میانگین به قیمت هر کیلو ۳۶۰۰ تومان به فروش رسیده است و بیشترین افزایش قیمت را در این گروه ثبت کرده است. کمترین افزایش تورم نیز به خیار تعلق داشته است که در یک هفته ۲ درصد افزایش قیمت داشته است. هر کیلو خیار به‌طور میانگین به قیمت ۳۵۰۰ تومان در شهر تهران عرضه شده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که هر کیلو گوجه‌فرنگی در یک هفته از قیمت ۳۱۰۰ تومان به ۲۹۵۰ تومان کاهش پیدا کرده است. سبزی‌های برگی نیز به‌طور میانگین به قیمت هر کیلو ۳۱۰۰ تومان عرضه شده است.

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از میان ۷ گروه با تورم مثبت گروه‌های خوراکی حبوب، قند و شکر، لبنیات، برنج و روغن تورم کمتر از یک درصد داشته‌اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از میان گروه‌هایی که در هفته مورد بررسی تورم منفی داشته‌اند، بیشترین کاهش تورم به گروه گوشت مرغ با تورم هفتگی منفی ۲/ ۴ درصد تعلق داشته است. در این گروه هر کیلو گوشت مرغ در مدت یک هفته از قیمت ۷۳۰۰ تومان به ۷ هزار تومان کاهش داشته است.  براساس این گزارش قیمت هر شانه تخم‌مرغ نیز در یک هفته با کاهش ۴/ ۲ درصدی همراه بوده است. بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده که قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۲کیلوگرمی از قیمت ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان به قیمت ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش داشته است. کمترین کاهش در میان گروه‌های با تورم منفی نیز به گروه چای تعلق داشته که تورم هفتگی منفی ۱/ ۰ درصد داشته است.

آنالیز ماهانه گروه‌های خوراکی

گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۸ تیرماه نشان می‌دهد که در یک ماه منتهی به تاریخ مذکور، از میان ۱۱ گروه خوراکی مورد بررسی، ۷ گروه تورم مثبت و ۴ گروه تورم منفی داشته‌اند. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که در میان ۷ گروه با تورم مثبت چهار گروه روغن، قند و شکر، لبنیات و چای تورم بالای یک درصد داشته‌اند. براساس گزارش منتشر شده، در یک ماه منتهی به۸ تیرماه سال‌جاری، گروه روغن با تورم مثبت ۱/ ۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. بانک مرکزی تغییرات قیمتی گروه روغن‌نباتی را در دو گروه روغن‌نباتی جامد و روغن‌نباتی مایع بررسی کرده است. براساس این بررسی، هر حلب ۵ کیلویی روغن‌نباتی جامد به‌طور میانگین به قیمت ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسیده که تورم ماهانه ۶/ ۶ درصد را ثبت کرده است. علاوه براین هر لیتر روغن‌نباتی مایع نیز به قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه شده که تورم ماهانه ۹/ ۵ درصدی داشته است.

آمار تورم‌های ماهانه خوراکی‌ها نشان می‌دهدکه در گروه قند و شکر هر کیلو قند به قیمت ۴ هزار تومان تورم ماهانه ۱/ ۴ درصد و هر کیلو شکر به قیمت ۳۵۰۰ تومان تورم ماهانه ۴/ ۰ درصد داشته است که برآیند تورم این دو قلم کالا در گروه قند و شکر تورم ماهانه ۴/ ۲ درصد بوده است.  لبنیات از دیگر گروه‌های با تورم مثبت ماهانه بوده است. در این گروه قیمت کره پاستوریزه ۳/ ۱۳ درصد درمدت یک ماه افزایش داشته است. علاوه براین قیمت هر کیلو ماست غیرپاستوریزه ۹/ ۴ درصد، پنیر غیرپاستوریزه ۵/ ۴ درصد و شیر پاستوریزه ۵/ ۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در مجموع سبب تورم ماهانه ۳/ ۲ درصد در گروه لبنیات شده است. آمار قیمتی اقلام این گروه نشان می‌دهد که در یک ماه مورد نظر ماست و پنیر پاستوریزه تغییر قیمتی نداشته‌ یا به عبارت دیگر همسان با همتای غیرپاستوریزه خود که در مغازه‌های لبنی به فروش می‌رسند افزایش قیمت نداشته‌ و از موج افزایش قیمت عقب مانده‌اند.  در گروه چای نیز هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی با افزایش ماهانه ۱/ ۱ درصد به‌طور میانگین به قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شده است.  آمار خرده‌فروشی بانک مرکزی در یک ماه منتهی به ۸ تیرماه نشان می‌دهد چهار گروه میوه‌های تازه، تخم‌مرغ، سبزی‌های تازه و گوشت مرغ با کاهش تورم همراه بوده‌اند. در میان این چهار گروه خوراکی، گروه میوه‌های تازه با تورم ماهانه منفی ۲/ ۱۶ درصد بیشترین کاهش تورم را ثبت کرده است. در این گروه همه اقلام به‌جز خربزه تورم منفی ماهانه داشته‌اند. بیشترین کاهش در میان اقلام این گروه به انگور اختصاص داشته است که در یک ماه تورم منفی ۲/ ۴۳ داشته است. بیشترین افزایش تورم نیز به خربزه تعلق داشته است که رشد ۲/ ۱۶ درصد را ثبت کرده است. به‌نظر می‌رسد با آغاز تابستان از قیمت میوه‌های نوبرانه کاسته شده است.  همچنین در یک ماه منتهی به ۸ تیرماه، سبزی‌های تازه، تخم‌مرغ و گوشت مرغ نیز به ترتیب تورم منفی ۷/ ۳ درصد، منفی ۸/ ۸ درصد و منفی ۲/ ۲ درصد را تجربه کرده‌اند.

کاهش قیمت گوشت مرغ در یک سال

گزارش بانک مرکزی از ۱۱ گروه مواد خوراکی نشان می‌دهد که به‌جز دو گروه قند و شکر و گوشت مرغ، ۹ گروه باقی‌مانده تورم نقطه به نقطه مثبت داشته‌اند. در میان گروه‌های بررسی شده، تخم‌مرغ با تورم نقطه به نقطه ۷/ ۵۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک سال داشته است. میوه‌های تازه نیز در یک سال افزایش قیمت ۴/ ۴۴ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر این گزارش نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ۸ تیرماه سال‌جاری، قیمت گوشت مرغ با کاهش ۴/ ۲ درصدی همراه بوده است. تورم نقطه به نقطه قند و شکر نیز منفی ۷/ ۰ درصد بوده است.

 

06-01