وی افزود: وضعیت فعلی سیستم بانکی شرایط مناسبی ندارد و از عدم تعادل‌های متفاوتی رنج می‌برد و در همین راستا نیازمند اقدام عاجل در این زمینه است، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی‌توان انتظار داشت اقدامات اصلاحی از داخل سیستم بانکی رخ دهد و قطعا باید از بیرون هدایت شود و از نظر من به تنهایی توسط بانک مرکزی قابل انجام نیست. مشاور پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از این جهت که انجام اقدامات اصلاحی در نظام بانکی نیازمند تغییرات قانونی بسیاری است بنابراین این امر نیازمند ایجاد نهادهای مختلف، قواعد جدید بازتعریف قوانین موجود است. به گفته امین آزاد، نظام بانکی نیازمند قانونی جدید و همیاری دستگاه‌های مختلف است تا اقدامات اصلاحی سیستم بانکی عملیاتی شود. دولت در یک اقدام، پس از ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی دقیق مشکلات نظام بانکی، راه‌حل‌های مناسب و ممکن را در مورد معضل سلامت نظام بانکی شناسایی و برنامه اصلاح نظام بانکی را تهیه کرد. وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکی است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است.