نماینده‌ای که خودرو دولتی با برچسب و هولوگرام را کنار خیابان و با کمترین ملاحظات امنیتی پارک کرده باید خود پاسخگو باشد نه اینکه با جنجال و مصاحبه فرافکنی کند.در همین ارتباط اسدالله عباسی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، ضمن تکذیب خبر سرقت ۲۰ دستگاه خودروی نمایندگان طی ۱۰ ماه اخیر، گفت: امکان سوءاستفاده از خودروهای دارای هولوگرام مجلس وجود ندارد.