وی با بیان اینکه قطعا چون بررسی مدارک براساس خوداظهاری صورت گرفته است امکان خطا وجود دارد، گفت: همین دیروز نام فردی در فضای مجازی منتشر و به ما منعکس شد که می‌گفتند نماینده سابق بوده و سوابق او ربطی به کار مطبوعاتی ندارد. در بررسی مجدد متوجه شدیم که متاسفانه این نماینده دوره قبلی مجلس، از یکی از روزنامه‌ها با عنوان دبیر معرفی شده اما مدارکی که خود او و روزنامه‌اش ارسال کرده‌اند، حاوی چند تناقض آشکار است و به نظر جعلی یا لااقل مخدوش می‌رسد. قطعا چنین کسی مستحق دریافت طرح ترافیک خبرنگاری نیست و طرح او حذف خواهد شد. آنچنان که پیش از این نیز در همه مواردی که با ارائه مدرک جعلی یا نامعتبر مواجه شدیم، بدون تعارف و تردید برخورد کردیم.