در این جلسه، سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد و تدابیر مناسب برای آمادگی برای مقابله با هرگونه تحریم احتمالی آمریکا و ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور و مدیریت بودجه دولت مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت. همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه، به‌منظور دستیابی به خودکفایی هرچه سریع‌تر در تولید و مصرف بنزین مورد نیاز کشور و ممانعت از آسیب‌پذیری در حوزه حامل‌های انرژی و تامین نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.