علی لاریجانی در مراسم معارفه معاون اجرایی جدید مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور احتیاج به روحیه گذشت داریم که باید برجسته باشد. همچنین در شرایطی هستیم که تنگناهای بودجه‌ای داریم. بنابراین صرفه‌جویی باید جدی گرفته شود. لاریجانی اضافه کرد: شرایط کشور اقتضا می‌کند بودجه کشور را در حوزه‌های مصرف آب، برق و سایر حوزه‌ها کاهش دهیم و از روش‌های نوین برای افزایش سرعت کار و کاهش هزینه‌ها استفاده کنیم که در این مسیر مدیران باید کمک کنند؛ چراکه در حوزه دیوانی کشور، دچار عقب‌افتادگی شده‌ایم و شبکه‌ها به هم متصل نیستند که باعث بروز خلل در امور می‌شود.