جهانگیری در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: ما بعد از روی کار آمدن ترامپ برای تامین اسکناس با محدودیت جدی روبه‌رو بودیم. ما اسکناس را از کشورهای اطرافمان تامین می‌کردیم، بسیار محدود شده بود. خب تقاضا بالا و عرضه اسکناس سخت شده بود. او همچنین گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بود که بنده اعلام کردم؛ چون می‌خواستند اراده دولت پشت این تصمیم باشد مبنای قیمت هم عدد آزاد ابتدای سال بود. جهانگیری درادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه تغییر در کابینه مجموعا همیشه مثبت است و من هیچ‌وقت خودم از تغییر در کابینه نگران نیستم، گفت: تغییر در دولت پاسخ به افکار عمومی است و آقای رئیس‌جمهور تغییراتی در دولت انجام خواهد داد.