او با عنوان این مطلب که بیشترین موارد تخلف در سطح داروخانه‌ها اتفاق افتاده است، افزود: سال گذشته ۴۲۸۳ مورد شکایت حضوری، تلفنی و کتبی از داروخانه‌های کشور داشته‌ایم که ۴۸۹ مورد از این شکایت‌ها، مورد پذیرش و رسیدگی قرار گرفت. اسلامی تبار به حوزه خوراکی و آشامیدنی اشاره کرد و افزود: نقص در برچسب‌گذاری، بیشترین موضوع شکایت‌ها با ۱۷۷۵ مورد بوده است که ۷۲۶ مورد از این شکایت ها، مورد پذیرش و رسیدگی قرار گرفته است. مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، به موارد شکایت در حوزه آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: استفاده از برچسب نامعتبر، بیشترین علت شکایت‌ها بوده است که از ۲۳۴ مورد شکایت حضوری، تلفنی یا کتبی، تنها ۱۸۸ مورد این شکایت‌ها پذیرش و مورد رسیدگی قرار گرفته است. او، به حوزه محصولات طبیعی، سنتی و مکمل اشاره کرد و افزود: بیشترین موضوع شکایت در این حوزه، مربوط به موارد تقلبی، قاچاق و عرضه غیرمجاز بوده است. اسلامی تبار تاکید کرد: عطاری ها، بیشترین مکان وقوع تخلف در حوزه محصولات طبیعی و سنتی بوده‌اند که از ۶۰ مورد شکایت، تنها ۳۰ مورد قابل رسیدگی بوده است. او افزود: در حال حاضر یک سیستم نرم‌افزاری برای ثبت شکایات مردم در سازمان غذا و دارو، راه‌اندازی شده است که موارد شکایت از این طریق قابل پیگیری و رسیدگی است.