مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل همچنین گفت: «ما و شما دو ملتی هستیم که بیشترین مشترکات را بین کشورهای اسلامی داریم و از فرهنگ، اعتقادات، تاریخ و آداب مشترک برخورداریم.» ولایتی با بیان اینکه ایران و عراق از ذخایر عظیم انرژی برخوردار هستند، گفت: «ایران و عراق از یک فرهنگ عمیق چند هزار ساله برخوردار بوده و مردم دو کشور، دو ملت به معنای واقعی هستند و هر دو کشور سهم زیادی در شکل‌گیری تمدن تاریخ اسلامی دارند و آمریکا دشمن مشترک هر دوی ما است.»