در صورت گفت‌وگو با روحانی، آبه قرار است بر ادامه حمایت ژاپن از برجام پس از خروج ترامپ از این توافق تاکید کند. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم در صورتی‌که این سفر صورت بگیرد، اولین دیدار یک نخست‌وزیر درحال خدمت در ژاپن پس از ۴۰ سال محسوب می‌شود. آبه قصد دارد پس از سفر به بلژیک و فرانسه به منطقه خاورمیانه سفر کند. نخست‌وزیر ژاپن در بروکسل توافق آزاد تجاری میان ژاپن و اتحادیه اروپا را امضا می‌کند. وی همچنین علاوه بر ایران به عربستان سعودی و مصر نیز سفر خواهد کرد.