دولت عنوان می‌کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر این کار را انجام نمی‌داد و سکه نمی‌فروخت پول‌های مردم جمع نمی‌شد؛ ولی اینکه یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست، ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.دادستان تهران اظهار کرد: اینکه عده‌ای صاحب سکه و دلار در کشور می‌شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود. آیا ما می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که چرا این کار‌ها انجام می‌شود؛ چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود. دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجانی نیز اعلام کرد: ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است. وی گفت: در پرونده موسسه‌های مالی ٩ متهم در بازداشت هستند و پرونده در مرحله تحقیقات است.